Oryginalne świadectwo wyzwolin z 1882r

ORYGINALNE ŚWIADECTWO WYZWOLIN JÓZEFA PŁONKI

ŚWIADECTWO WYZWOLIN Z 1882R

JÓZEF PŁONKA urodzony 11 Marca 1867r. w Krakowie, religii rzymsko-katolickiej, odbył w zawodzie zegarmistrzowskim pięcioletnią naukę t. j. od dnia 5 Kwietnia 1882 r. do 15 Lipca 1887 r. Tenże poddał się egzaminowi w dniu 1 Lipca 1887 r. a złożąc go z postępem dobrym został przez Komisyę wydziałową za subiekta zegarmistrzowskiego uznanym. Dlatego Urząd Starszych Stowarzyszenia zegarmistrzów na zasadzie par. 100 ustawy przemysłowej z dnia 15 Marca 1883 r., L. 39 Dz. u. p. i par. własnego statutu wypisuje na subiekta zegarmistrzowskiego i wypis ten wobec władzy gminnej, pryncypała wypisującego i Komisarza rządowego własnoręcznymi podpisami i rządową pieczęcią Stowarzyszenia Stwierdza.

Kraków, dnia 9 Października 1887 r.

JÓZEF PŁONKA ZEGARMISTRZ GENEWSKI W KRAKOWIE

Założyciel firmy “Płonka” – Józef Płonka szkolił się u najlepszych zegarmistrzów w Genewie.