Regulamin

Regulamin

1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.zegarmistrz.com, jest prowadzony przez firmę: FHU Płonka Łukasz Płonka, ul.Szewska 12, 31-009 Kraków, której nadano numer NIP 6761046852, tel. 12 422-46-91, e-mail: zegarmistrz@zegarmistrz.com, zwaną dalej "Usługodawcą".

2. Usługodawca udostępnia niniejszy regulamin w formie elektronicznej, umożliwiającej jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu Klienta.

3. Usługodawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez serwis internetowy www.zegarmistrz.com kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w serwisie internetowym www.zegarmistrz.com zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Zdjęcia prezentowanych na stronie produktów nie są w stanie odwzorować idealnie ich wersji kolorystycznych. Zależy to od ustawień ekranu poprzez urządzenie, na którym prezentowane są zdjęcia a na osobistych możliwościach odczytywania kolorów kończąc.

Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Serwis internetowy zaprasza do złożenia oferty kupna za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.zegarmistrz.com.

2. Klient składa zamówienie dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Usługodawcy na wybrany przez Klienta adres e-mail lub w formie SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu.

4. Dostawa Produktów do klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Klient może wybrać również odbiór osobisty w jednym ze sklepów stacjonarnych w Krakowie, których właścicielem jest Usługodawca. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej warunki są określone na stronie: http://www.zegarmistrz.com/informacyjna-6.html. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Dostawa zamówionych Produktów może również nastąpić do wskazanego sklepu stacjonarnego Usługodawcy wskazanego na stronie www.zegarmistrz.com. W miejscach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient może samodzielnie odebrać Produkt. W takim przypadku, Klient w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru zamówienia z danego punktu.

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanym sklepie stacjonarnym Usługodawcy, Klient powinien odebrać zakupione Produkty we wskazanej w zamówieniu lokalizacji.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia. Klient może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą.

- Przelew elektroniczny i karta płatnicza: Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Czas na zaksięgowanie wpłaty wynosi do 24h. W przypadku uiszczenia zapłaty Produkt jest wysyłany do Klienta. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

- “Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)”

- Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Przy odbiorze - pobranie (gotówka): Płatne przy odbiorze kurierowi. Kurier podejmuje do 2 prób doręczenia Produktu. W przypadku nieodebrania Produkt jest zwracany Usługodawcy.

- Przelew (tradycyjny bankowy):

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien dokonać przelewu. W przypadku wpływu ceny na rachunek Produkt zostaje wysłany. W przypadku braku zapłaty po 6 dniach od złożenia zamówienia zamówienie jest anulowane.

- Przy odbiorze w sklepie stacjonarnym (gotówka): Płatne przy odbiorze gotówką w sklepie stacjonarnym.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon (lub na życzenie klienta faktura VAT), który jest doręczany Klientowi razem z Produktem.

9. Organizowana przez Usługodawcę w serwisie www.zegarmistrz.com promocja obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

Ceny

1. Ceny Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie http://www.zegarmistrz.com/informacyjna-6.html .

2. Usługodawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

3. Ceny Produktów podane w serwisie internetowym www.zegarmistrz.com są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepach stacjonarnych Usługodawcy. Ceny podane w serwisie internetowych nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w sklepach stacjonarnych Usługodawcy.

Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zamówionych Produktów wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.zegarmistrz.com/informacyjna-6.html

2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 15:00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 15:00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

3. W przypadku Produktów niedostępnych i oznaczonych na karcie produktu opisem „Na zamówienie” termin realizacji zamówienia podawany jest indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy, o czym Klient jest informowany najszybciej jak to jest możliwe.

Zasady dotyczące dostępności produktów i realizacji zamówienia

  1. Wszystkie zamówienia składane przez Klientów poprzez serwis internetowy www.zegarmistrz.com podlegają potwierdzeniu dostępności wybranych produktów.

  2. W przypadku, gdy zamówiony produkt jest niedostępny, w tym również sytuacji, gdy produkt nie może zostać dostarczony ze względu na wyczerpanie zapasów, Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną.

  3. Klient ma wtedy możliwość: a) anulowania całego zamówienia, b) anulowania zamówienia na niedostępny produkt i modyfikacji zamówienia o pozostałe produkty, c) wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia do momentu, gdy produkt stanie się dostępny.

  4. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania powiadomienia, zamówienie na niedostępny produkt zostanie anulowane, a zamówienie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem pozostałych dostępnych produktów.

  5. W przypadku dokonania przez Klienta przedpłaty za produkt, który jest niedostępny i nie może zostać dostarczony, Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu oraz ewentualnych kosztów dostawy, związanych z tym produktem, w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o braku dostępności produktu.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną, niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do Produktu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie w dowolny sposób Usługodawcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: zegarmistrz@zegarmistrz.com . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: FHU Płonka Łukasz Płonka, ul.Szewska 12, 31-009 Kraków. Usługodawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.

10. Klienta pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

12. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której Klient wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne, niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

15. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje dla towaru spersonalizowanego do wymagań klienta na jego życzenie (grawerowanie napisu, wymiana paska, bransolety, dopasowanie (skrócenie) bransolety) – zgodnie z art. 38.ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

16. Zwrot i wymiana towaru dotyczy wyłącznie Konsumentów, nie dotyczy podmiotów prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku zakupu towaru na fakturę VAT do celów związanych z bezpośrednio wykonywaną działalnością. Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacje wad produktów

1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności  Ustawy KC.

3. Usługodawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane Klientowi wraz z Produktem. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać:

- bezpośrednio w sklepach stacjonarnych w Krakowie ul. Szewska 12

- bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Produktu i składaniu reklamacji dostarczane są z Produktem do Klienta oraz są prezentowane na stronie:

http://www.zegarmistrz.com/informacyjna-7.html

6. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są:

- gwarancja Produktu

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

7. Klient ma prawo wyboru sposobu reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi

Rękojmia i Gwarancja

1. Składając reklamację z tytułu gwarancji Klient ma pewność jakości centralnego serwisu Gwaranta, a okres gwarancji zostaje wydłużony o czas przebywania Produktu w serwisie. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Klient powinien zdawać sobie sprawę, że może mieć trudności w przyszłym reklamowaniu Produktu z tytułu gwarancji, gdyż w warunkach gwarancji zawarto informację o niemożności ingerencji w Produkt poza serwisem gwarancyjnym. Dlatego przed wyborem sposobu reklamacji Klient powinien zapoznać się z warunkami gwarancji.

2. Szczegóły reklamacji z tytułu gwarancji znajdują się na stronie: http://www.zegarmistrz.com/informacyjna-7.html

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;  nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę; została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar  jest własnością osoby trzeciej,  jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji, lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od Klienta. Usługodawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Usługodawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Usługodawcy
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Usługodawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

10. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na Usługodawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

11.Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres FHU Płonka Łukasz Płonka., ul.Szewska 12, 31-009 Kraków albo złożyć reklamacje bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Usługodawcy, w którym dokonano odbioru Produktu.

12. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Usługodawcę.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest FHU Płonka Łukasz Płonka, ul.Szewska 12, 31-009 Kraków, której nadano numer NIP 6761046852, tel. 12 422-46-91, e-mail: zegarmistrz@zegarmistrz.com

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem RODO, szczegółowa polityka prywatności oraz obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO znajduje się na stronie:

https://www.zegarmistrz.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/30

4. Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach, niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter Usługodawcy.

Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. Serwis internetowy www.zegarmistrz.com (dalej zwany również „Serwis”) jest administrowany i redagowany przez firmę FHU Płonka Łukasz Płonka., ul.Szewska 12, 31-009 Kraków, której nadano numer NIP 6761046852

2. Serwis służy zapraszaniu do nabycia przez Klientów towarów znajdujących się w ofercie Usługodawcy.

3. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie Serwisu zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne.

6. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.

8. Składanie zamówień przez Serwis jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

10. Serwis może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Serwis używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajdują się tutaj: http://www.zegarmistrz.com/index.php?news=show&news_id=13.

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: zegarmistrz@zegarmistrz.com lub za pomocą formularza kontaktowego, lub listownie na adres FHU Płonka Łukasz Płonka., ul.Szewska 12, 31-009 Kraków.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). Klient składa takie oświadczenie na adres zegarmistrz@zegarmistrz.com. Usługodawca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania zamówień nie jest wyższa, niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i

http://www.rzu.gov.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

7. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:  zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy; zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu; zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

8. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

Regulamin z dnia 01 kwietnia 2015 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl